အဂၤလိပ္ၿမန္မာ
and Jurassic Food Stuffs are specially
produced for vegetarians all over the world.


 
 

 

 

လက္ဖက္

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

စာကေလးေခ်

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္

 

Jurassic Snack အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

မဂၤလာႏွင္း ခ်ည္ထည္ ႏွင့္ ရုိးရာ၀တ္စံုခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

 

 

 

ကမာၻေက်ာ္ မိုးကုတ္လက္ဖက္ႏွပ္ကို လက္ဖက္ရြက္အညြန္႕ကေလးမ်ား
ျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  ... details

 

 

 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္..
 ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ..
 ေတာင္ၾကီးပဲေလွာ္..
 ပဲေလွာ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး....details

 
 
 
 ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား

ကမာၻေက်ာ္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါသည္။ မိသားစုလုပ္ငန္းၿဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း (၉၀) ခန္႕ ရွိပါသည္။သိမ္ၾကီးေစ်းတြင္ အေရာင္းဆိုင္တခုဖြင္႕ထားၿပီး ဆိုင္ခြဲမ်ားေနာက္ထပ္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆိုင္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်လ်က္၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တင္ပို႔ ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ားမွ တဆင့္ သေဘာၤဆိပ္၊ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။...ဖတ္ရန္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း - ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား
 

လက္ဖက္
မိုးကုတ္လက္ဖက္အညြန္႕ကေလးမ်ားကို သန္႕ရွင္းေစရန္ေရအထပ္ထပ္ေဆးေၾကာၿပီး က်န္းမာေရးႏွင္႕...>>>

 

ပဲေၾကာ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကမာၻေက်ာ္ရွယ္ခုႏွစ္လႊာ ပဲႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ သန္႔စင္ထားေသာ ပဲမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၾကြပ္ရြေစ...>>>

     

စာကေလးေခ်
အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ အေကာင္းစား ေကာ္မႈန္႔ အခ်ိဳးက်ေရာစပ္ထား၍ ၾကြပ္ရြေသာ ကုလားပဲ  ...>>>

 

ကမာၻေက်ာ္စားဖြယ္
(က) ကမာၻေက်ာ္ ရွယ္အာလူးေက်ာ္ အခ်ိဳ (ခ) ကမာၻေက်ာ္ စာေခ် (ဂ) ကမာၻေက်ာ္ ေတာင္ၾကီး...>>>

     

Jurassic Snacks အမ်ိဳးမ်ိဳး
(က) Jurassic Fried ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အစပ္ (ခ) Jurassic Fried ရွယ္အာလူးေၾကာ္ အခ်ိဳ ...>>>

 

Head Office : အမွတ္ (၄၁) ၊
မ်က္ႏွာစာတန္း ၊ သိမ္ၾကီးေစ်း (D) ႐ံု

အေနာ္ရထာလမ္း ႏွင့္
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ ၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
..ဖတ္ရန္